Traduceri legalizate rusa

Traduceri rusă
Tipuri de traduceri
http://www.traduceri-rusa.ro/tipuri-de-traduceri.html

© 2013 Traduceri rusă

 

Tematica traducerilor biroului Albion

Vă garantăm executarea traducerilor în următoarele domenii de activitate: 

Traduceri din domeniul tehnic:

Traducerea documentaţiei de proiectare,  informativă şi normativă.

Traduceri din domeniul juridic: traducerea acordurilor şi contractelor de diverse tipuri

Traduceri ale documentelor constitutive ale persoanelor juridice, a procurilor şi a altor documente judiciare.

Traduceri economico-financiare: traducerea documentaţiilor bancare, fiscale, a business-planurilor.

Traduceri medicale

Traducerea artistică a textelor, traduceri de literatură ştiinţifică 

Тематика бюро переводов Альбион

Мы гарантируем выполнения перевода текста в следующих областях:

  технический перевод текстов: проектной, справочной и нормативной документации;
 юридический перевод текста: соглашений и договоров различного типа, учредительных документов юридических лиц, доверенностей, различных судебных документов;
 перевод экономический, финансовый: перевод банковской, налоговой документации, бизнес-планов.
 перевод медицинских текстов;
 художественный перевод текстов, перевод научно-популярной литературы.