Traduceri legalizate rusa

Traduceri rusă
Interpretariat și traducere
http://www.traduceri-rusa.ro/interpretariat-si-traducere.html

© 2013 Traduceri rusă

 

Serviciile biroului de traduceri Albion– interpretariat şi traducere scrisă a textelor.

Biroul de traduceri Albion vă propune întreaga gamă de servicii, incluzând traducerea de texte din limba română în limba engleză şi din engleză în română. Traducerile sunt realizate de traducători de o înaltă calificare – specialişti cu o vastă experienţă practică în domeniu.     Traducătorii biroului nostru de traduceri vă vor realiza, calitativ şi profesionist, traducerea textelor de orice grad de dificultate în cel mai scurt timp posibil. În afara traducerilor scrise, biroul nostru de traduceri oferă serviciul de interpretariat consecutiv şi simultan. Puteţi să programaţi la biroul nostru de traduceri serviciile de interpretariat ale unui traducător pentru întâlniri de afaceri sau pentru orice alte convorbiri, inclusiv telefonice sau pentru întâlniri de delegaţii.   Biroul nostru de traduceri din Bucureşti vă poate realiza nu numai traducerea de documente  într-o limbă străină, dar şi legalizarea sa notarială. Există diferite cerinţe aferente perfectării documentelor originale, pe care Dvs. Puteţi să le precizaţi managerului serviciului de relaţii cu clienţii la biroul nostru de traduceri.

Услуги бюро переводов Альбион - устный письменный перевод текстов.

Бюро переводов Альбион предлагает полный комплекс услуг, включая перевод текстов с румынского на английский и с английского языка на румынский. Перевод текста выполняют высококвалифицированные переводчики - специалисты с большим опытом практической работы.

Переводчики нашего бюро переводов качественно и профессионально осуществят перевод текстов любой сложности в кратчайшие сроки.
Помимо того, что мы осуществляем перевод текстов, наше агентство переводов также оказывает услугу по устному последовательному и синхронному переводу. В нашем бюро переводов Вы можете заказать себе переводчика на деловую встречу или любые переговоры, включая телефонные, на встречу делегаций.
Наше бюро переводов в  Бухаресте готово выполнить не только перевод документа на иностранный язык, но и его нотариальное заверение. Существуют различные требования к оформлению оригинального документа и перевода, которые Вы всегда можете уточнить у менеджеров по работе с клиентами нашего бюро переводов.